พฤหัส. มี.ค. 30th, 2023

กรมการทหารช่าง สอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 5 กิโลวัตต์ จำนวน 10 เครื่อง

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ถึง 13 พฤศจิกายน 2552 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องประกวดราคาของกรมการทหารช่าง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ แผนกจัดหากรมการทหารช่าง ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3233-7014 ต่อ 53228 ในวันและเวลาราชการ

You missed