อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การเกษตรและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาที จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน17,200 บาท
2.เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน 126,000 บาท

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 29 ตุลาคม 2552 ถึง 11 พฤศจิกายน 2552 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.00 น. ผู้

สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5462-7678 ในวันและเวลาราชการ

You missed