พฤหัส. มิ.ย. 8th, 2023

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 1 (ปราจีนบุรี) มีความประสงค์จะประมูลซื้อ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง
2. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 192 เครื่อง
3. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 6 เครื่อง
4. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ จำนวน 6 เครื่อง
5. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 60 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง

กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึง – ธันวาคม 2552 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักบริหารอนุรักษ์ที่1(ปราจีนบุรี) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ – ธันวาคม 2552 เวลา – น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ – บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1(ปราจีนบุรี) ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-3721-1140ต่อ125 ในวันและเวลาราชการ

You missed