อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ พร้อมติดตั้งชุดพ่วงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ พร้อมโคมฉาย เพื่อใช้งานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 14 ธันวาคม 2552 ถึง 28 ธันวาคม 2552 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ณ ส่วนจัดซื้อ ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 6 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาคาร AOB) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 29 ธันวาคม 2552 เวลา 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ 100 บาท ได้ที่ ส่วนจัดซื้อ ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 6 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาคาร AOB) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยนำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาแสดงด้วย ในวันและเวลาทำการระหว่างเวลา 08.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2552 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2132-5407 ในวันและเวลาราชการ

You missed