อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด
เพื่อติดตั้งที่อาคาร 4 ชั้น G สำนักงานใหญ่

กำหนดยื่นประกวดราคาซื้อในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 ระหว่างเวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมเปิดซอง (1)
อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ และกำหนดเปิดซองในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารประกวดราคาได้ในราคา 500 บาท ที่แผนกรับจ่ายเงิน อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ และนำใบเสร็จรับเงินไปแสดงเพื่อรับแบบได้ที่ ศูนย์บริการงานจัดซื้ออาคาร 3 ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 4-18 มกราคม 2553
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-545-3250 ติดต่อคุณธีรพล วรนุช ในวันและเวลาราชการ

You missed