อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

กรมทางหลวง โดยกองการพัสดุ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 50 กิโลวัตต์พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง
โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2553 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ที่ทำการสอบราคา กองการพัสดุ กรมทางหลวง เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 11.00 น.
               ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ – บาท ได้ที่ อาคาร 21 ฝ่ายจัดหา 1 กองการพัสดุ กรมทางหลวง ถนนพระรามที่6 เขตราชเทวี กรุงเทพมาหานคร ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2354-6533 ในวันและเวลาราชการ

You missed