อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 15-20 กิโลวัตต์ จำนวน 37 เครื่อง และขนาด 25-28 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 24 มีนาคม 2553 ถึง 24 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ ห้องประกวดราคา กองจัดหาพัสดุ ธ.ก.ส. (นางเลิ้ง) เลขที่ 469 ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ – มีนาคม 2553 เวลา – น.

               ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่ กองจัดหาพัสดุ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ เลขที่ 469 ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2553 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ baac.or.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-2800-180 ต่อ 3179 ในวันและเวลาราชการ

   

You missed