อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์ จำนวน 3 เครื่อง

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 15 มีนาคม 2553 ถึง 24 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการป่าไม้ ชั้น 5 สำนักสนองงานพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 14.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ สำนักสนองงานพระราชดำริ อาคารศูนย์ปฏิบัติการป่าไม้ ชั้น 5 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2553 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2940 7342 ในวันและเวลาราชการ

   

You missed