พฤหัส. มี.ค. 30th, 2023

 

โรงพยาบาลวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 29 มีนาคม 2553 ถึง 19 เมษายน 2553 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่ 255 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 20 เมษายน 2553 เวลา 13.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ – บาท ได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่ 255 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2553 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4446 5010-4 ต่อ 159,302 ในวันและเวลาราชการ

You missed