พฤหัส. มี.ค. 30th, 2023

โรงพยาบาลดอนสัก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงพยาบาลดอนสัก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันี่ 21 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ โรงพยาบาลดอนสัก ในวันที่ 1 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น. สอบถามรายละเอียดเำิพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 077-371179 ในวันและเวลาราชการ

You missed