อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว กรมราชทัณฑ์มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐ กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำจังหวัดสระแก้ว ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำจังหวัดสระแก้ว ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.cgd.go.th/wps/portal หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๗-๒๔๓๐๕๑ ต่อ ๑๒ ในวันและเวลาราชการ

You missed