อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

ก่อนอื่นขออธิบายก่อนครับว่าการ Sizing คือการคำนวณหาขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน ซึ่งโดยปกติที่นิยมคำนวณกันนั้น ผมเห็นว่ามีหลัก ๆ อยู่ 2 วิธี คือ

1. คำนวณจากการหาค่า Load Average แล้วนำมาเลือกขนาด generator เช่น สมมติว่าคำนวณว่า Load Average = 70kVA ก็เลือกใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 100kVA

2. คำนวณโดยพิจารณาจาก Maximum Load ซึ่งจะพิจารณาเกี่ยวกับการสตาร์ทมอเตอร์ รวมทั้งลำดับการสตาร์ทของโหลดต่าง ๆ

ซึ่งการคำนวณทั้งสองแบบนั้นมีข้อเด่นกันคนละอย่าง ซึ่งในปัจจุบัน Cummins Power Generation ได้เปิดตัว Software ที่ช่วยในการ Sizing ขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยเปิดให้ใช้บริการได้แบบ Online โดยผ่านเว็บไซต์ https://powersuite.cummins.com

ซึ่งจะใช้การคำนวณในแบบที่สอง โดยการใส่โหลดต่างๆ ลงไป, โหลดที่ว่าอาจจะเป็นมอเตอร์, แสงสว่าง, UPS เป็นต้น นอกจากนั้นก็จะต้องใส่ลำดับการสตาร์ทก่อนหลัง ซึ่งเมื่อใส่ข้อมูลโหลดต่าง ๆ เรียบร้อย ก็กด Sizing ได้เลย หลังจากโปรแกรมก็จะทำการคำนวณและระบุว่าจะต้องใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่นใด พร้อมกับมี report ที่สามารถปริ้นท์ออกมาดูได้ด้วย

ก็ลองนำไปใช้ดูนะครับ เพื่อเป็นทางเลือกในการช่วยคำนวณเลือกขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีกทางหนึ่ง

ที่มา: Cummins Power Generation, powersuite.cummins.com

You missed