จันทร์. ธ.ค. 5th, 2022

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบป้องกันและอุปกรณ์ประกอบเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมาก 13 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107027602)

วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง 7,677,400.00

You missed