อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

ประกวดราคาจ้างจัดหาเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 40 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ของเรือท่าเรือ 102 จำนวน 1 ชุด (ทดแทน) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง 1,048,600.00

ประกวดราคาจ้างจัดหาเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 40 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ของเรือท่าเรือ 102 จำนวน 1 ชุด (ทดแทน) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117154868)

You missed