อังคาร. ก.ย. 26th, 2023
ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117448112)

วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง 3,350,000.00

You missed