พฤหัส. ก.ย. 29th, 2022
ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117448112)

วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง 3,350,000.00

You missed