อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินพร้อมโรงเรือน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117365736)

วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง 7,383,000.00

You missed