พฤหัส. มี.ค. 30th, 2023

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ สำนักงาน กสทช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117006280)

วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง 15,346,100.00

You missed