ศุกร์. ก.ค. 1st, 2022
ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 500 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127101854)

วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง 3,550,000.00

You missed