อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

ป้ายกำกับ: เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ กรมวิชาการเกษตร ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 500 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ…

ด่านศุลกากรหนองคายประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินพร้อมโรงเรือน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องกำ…

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านทุ่งต้นงิ้ว ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องก…

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบป้องกันและอุปกรณ์ประกอบเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมาก 13 โครงการ

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบป้อง…

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ สำนักงาน กสทช.

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงร…

You missed