อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

การให้คำจำกัดความ rating ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Caterpillar จะอิงตาม load factor, ชั่วโมงการใช้งานต่อปี, ความต้องการสูงสุด (peak demand) และลักษณะการใช้งาน ดังนี้

พิกัดสำรองฉุกเฉิน (Standby Rating)
Output available with varying load for the duration of the interruption for the normal
power source.* (จ่ายไฟให้กับโหลด (โหลดไม่คงที่) ในช่วงเวลาที่ไฟปกติดับ)

Typical Load Factor = 60% or less
Typical Hours per Year = 500 hours
Typical Peak Demand = 80% of standby rated ekW with 100% of rating available for the duration of an emergency outage.
Typical Application = Building Services standby and enclosed/sheltered environment.

พิกัดแบบต้นกำลัง (Prime Rating)
Output available with varying load for an unlimited time.** (จ่ายไปให้กับโหลด (โหลดไม่คงที่) ตลอดเวลา เหมาะกับสถานที่ที่ไม่มีไฟหลวงใช้งานหรือต้องการเดินเครื่องเพื่อจ่ายไฟในช่วง peak load)
Typical Load Factor = 60% to 70%
Typical Hours per Year = no limit
Typical Peak Demand = 100% of prime rating used occasionally.
Typical Application = industrial, pumping, construction, peak shaving or cogeneration.

พิกัดแบบต่อเนื่อง (Continuous Rating)
Output available without varying load for an unlimited time.*** (จ่ายไฟให้กับโหลด (โหลดคงที่) ตลอดเวลา)
Typical Load Factor = 70% to 100%
Typical Hours per Year = no limit
Typical Peak Demand = 100% of continuous rating used 100% of the time.
Typical Application = base load, utility, cogeneration, parallel operation.
Operating above these rating definitions will result in shorter life and higher generating costs per year

You missed