Get Adobe Flash player

คลังเก็บรายเดือน: พฤศจิกายน 2009

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สอบราคาจ้าง เปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่และบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 1,900 KVAจำนวน 6 เครื่อง

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง เปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่และบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 1,900 KVAจำนวน 6 เครื่อง ที่อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก (ครั้งที่ 2)

กำหนดยื่นสอบราคาจ้างในวันที่ 8 ธันวาคม 2552 ถึง – ธันวาคม 2552 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 11.00 น. ณ สัญญา ฝ่ายโยธาและขนส่ง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 8 ธันวาคม 2552 เวลา 11.10 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ 107.- บาท ได้ที่ ส่วนจัดซื้อจัดจ้างและสัญญา ฝ่ายโยธาและขนส่ง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) อาคารบริหาร 1 ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2552 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-104-3659 , 02-104-3475 ในวันและเวลาราชการ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 1 (ปราจีนบุรี) ประกวดราคา เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 1 (ปราจีนบุรี) มีความประสงค์จะประมูลซื้อ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง
2. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 192 เครื่อง
3. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 6 เครื่อง
4. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ จำนวน 6 เครื่อง
5. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 60 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง

กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึง – ธันวาคม 2552 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักบริหารอนุรักษ์ที่1(ปราจีนบุรี) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ – ธันวาคม 2552 เวลา – น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ – บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1(ปราจีนบุรี) ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-3721-1140ต่อ125 ในวันและเวลาราชการ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การเกษตรและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาที จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน17,200 บาท
2.เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน 126,000 บาท

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 29 ตุลาคม 2552 ถึง 11 พฤศจิกายน 2552 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.00 น. ผู้

สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5462-7678 ในวันและเวลาราชการ

กรมทหารช่าง สอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 5 กิโลวัตต์ 10 เครื่อง

กรมการทหารช่าง สอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 5 กิโลวัตต์ จำนวน 10 เครื่อง

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ถึง 13 พฤศจิกายน 2552 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องประกวดราคาของกรมการทหารช่าง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ แผนกจัดหากรมการทหารช่าง ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3233-7014 ต่อ 53228 ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อเรา

ติดต่อเว็บมาสเตอร์ได้ที่ generatorthailand@yahoo.com

Cummins

Caterpillar

บทความล่าสุด

ปฏิทิน

พฤศจิกายน 2009
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Tag

ATS Caterpillar Diesel Generator Fixed Grill Generator Cummins Gravity Shutter ISO8528-1 Kohler Mobile Generator paralleling PMG shock load sync gen การขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุม การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การพิจารณาเลือกซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การออกแบบแท่นคอนกรีต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก๊าซธรรมชาติ ขนาดของห้องกำเนิดไฟฟ้า จัดประมูลซื้อ จ้างเหมา ฉนวนกันความร้อน ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหม่ ท่อไอเสีย ท่าอากาศยานไทย บจก.คัมมิ่นส์ ดีทแฮล์ม ประกวดราคาซื้อ ประมูลซื้อ พิกัดต้นกำลัง พิกัดสำรองฉุกเฉิน สถานที่ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สปริงรองแท่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สอบราคาจ้าง สอบราคาซื้อ หม้อระงับเสียงไอเสีย ห้องเก็บเสียง อัตราการกินน้ำมัน อัตราส่วนแรงม้าต่อกิโลวัตต์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 60kW เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1250kVA เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำฝน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ลอยฟ้า โหลดเทียม

สถิติเว็บไซต์