อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

เดือน: พฤศจิกายน 2009

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สอบราคาจ้าง เปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่และบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 1,900 KVAจำนวน 6 เครื่อง

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มห…

You missed